Kontakt

Covid - 2021 - POMOC 


Úradné hodiny

Čas u nás nehrá žiadnu rolu... Keďže máme prácu ktorá nám musí prinášať aj obživu pre naše rodiny a zároveň Vám chceme aj bezplatne pomáhať, naše každodenné povinnosti sa budeme snažiť skĺbiť  s pomocou pre Vás! 

Použite prosím emailový kontakt na komunikáciu! 

info@covid2021pomoc.sk