Dokumenty na stiahnutie!

Stiahnite si požadovaný dokument.


Materiály na stiahnutie obsahujú tlačivá,  právne vysvetlenia pri nástupe detí do školy, ale aj právne popísané dobrovoľné očkovanie, či kontrola vstupu do gastro prevádzok, zdravot. zariadení, testovanie a obmedzovanie zamestnancov . V nami vypracovaných materiáloch napríklad vysvetľujeme, že nátlak na rodičov a deti pri plnení nezmyselných a neúčinných príkazov, ktorými je podmieňovaná školská dochádzka našich detí, je protiprávny! Taktiež je v ňom vysvetlený rozpor v Manuály, ktorý obdržali riaditelia škôl od Ministerstva školstva.

Vypracované dokumenty nikoho nenabádajú na porušovanie platných, právnych predpisov a ich použitie je výlučne na vlastnom uvážení a zhodnotení právneho stavu.

Rovnako si tu môžete pozrieť zopár videí na danú tému. 

 Kliknite si nižšie na odkaz vzoru Trest. oznámenie v prípade problémov na pracovisku spojených s preukazovaním testov a očkovania

Kliknite si nižšie na odkaz vzoru Trest. oznámenie v prípade, že Vás odmietajú ošetriť u lekára z dôvodu, že ste nezaočkovaní, netestovaní. ( Ak nejde kliknúť na daný odkaz, skopírujte si ho a vložte do napr. vyhliadavača Google, presmeruje Vás to na daný dokument)

Kliknite si na daný odkaz a pozrite si rovnako videá na tému obmedzovania práv, slobôd a ako je možné sa brániť!

 

Prvá služba

Pripravujeme

Druhá služba

Pripravujeme

Tretia služba

Pripravujeme