Covid - 2021 - Pomoc

Pomáhame zadarmo, pomáhame bezbranným, pomáhame najzraniteľnejším!

                                                      JUDr.Marek Géci - právnik
 
            "Súcit je hlavný a možno jediný zákon   bytia celého ľudstva."   Fjodor Michajlovič DostojevskijSpadáte do jedného z popisovaných bodov nižšie?   Napíšte nám!  


Vážení priatelia!

V sekcii ,,Dokumenty na stiahnutie" sme pre Vás pripravili dokumenty, ktoré môžete použiť pri nástupe Vášho dieťaťa do školy. Naše odporúčania Vám poskytujeme podľa jednotlivých skupín, ktoré ste si sami vytvorili a podľa otázok, ktoré nám kladiete v mailoch. Jednotlivé výklady sú postavené na praktických skúsenostiach a reálnych faktoch. Použitie našich výkladov je čisto na dobrovoľnosti každého občana a na vlastnom uvážení a nikoho nenabáda na porušovanie zákonov platných v SR, alebo Ústavy. Nakoľko prichádzajú rovnaké otázky, zhromaždili sme jednotlivé výklady a postupy do týchto dokumentov, ktoré si viete vytlačiť a použiť! Obdržali sme tisíce emailov na ktoré postupne odpovedáme a budeme odpovedať čo je v našich ľudských silách. Suplujeme to čo by mal vykonávať štát, preto poprosíme o pochopenie ak nedokážeme odpovedať okamžite.

Materiály obsahujú právne vysvetlenia pri nástupe detí do školy, ale aj právne popísané dobrovoľné očkovanie, či kontrola vstupu do gastro prevádzok. Teda v nami vypracovaných materiáloch vysvetľujeme, že nátlak na rodičov a deti pri plnení nezmyselných a neúčinných príkazov, ktorými je podmieňovaná školská dochádzka našich detí, je protiprávny! Taktiež je v ňom vysvetlená rozpornosť Manuálu, ktorý obdržali riaditelia škôl od Ministerstva školstva.

Z dôvodu preťaženia stránky a veľkého náporu žiadostí o pomoc Vás chceme požiadať o trpezlivosť. Ďakujeme za pochopenie! 

Podnikáte a boli ste poškodení zo strany štátu počas pandémie Covid-19? 


 

Ak spadáte do jednej z kategórií, pokojne nám stručne popíšte svoj problém. 

             email: info@covid2021pomoc.sk 

.               

 

Myslíte si, že ste nedostali Vy, alebo Vaši blízki dostatočnú zdravotnú starostlivosť počas                    pandémie Covid-19? 


 

Ste zamestnanec a máte pocit, že počas pandémie Covid-19 zamestnávateľ voči Vám                             nepostupoval správne a porušil                 Vaše práva?